Hvem vi er

Vi har valgt å satse på hjelpemidler for funksjonshemmede barn og ungdom, og har lang erfaring med dette som vårt spesialområde. Dette begynte vi med i en tid da de fleste andre i vår bransje konsentrerte seg om eldregenerasjonen.

Hjelpemiddelspesialisten AS ønsker å sette deg, enten du er terapeut, ansatt i hjelpemiddelsentral, foreldre eller sluttbruker, i sentrum for vår virksomhet. Og vi ønsker å vise deg at vi lever opp til vår visjon, "faglig kompetanse... gir funksjonelle løsninger". Vi legger stor vekt på å bygge relasjoner, og å kvalitetssikre alle ledd i bedriften. Som en naturlig følge av dette er vi er sertifisert etter ISO 14001 og 9001-2015 standarden. Vi er Miljøfyrtårn. Vi utarbeider en årlig klima- og miljørapport. Denne kan sendes på forespørsel.

Vi ser frem til et positivt samarbeid og et inspirerende møte med nye utfordringer og oppdragsgivere.

Vi er et landsdekkende firma med hovedkontor på Rosenholm i Oslo. Vi har 5 regionale kontorer, Trondheim, Bergen, Stavanger, Skien og Lillehammer.

Hva vi gjør

Siden 1997 har vi i Hjelpemiddelspesialisten AS arbeidet med det for øyet å gi kundene våre den høyeste kvalitet og kompetansen på de beste produkter.

Vårt spesialområde og hovedfokus er på tekniske hjelpemidler til funksjonshemmede barn og ungdom, men ser at etter at våre kunder/brukere har passert ungdomsårene har man også stor nytte av våre produkter. Med et stadig voksende produktsortiment har vi vokst oss til et firma som dekker alle aldersgrupper.

Vi er foregangsbedriften i landet på formstøpte sitteenheter og en ledende aktør hva gjelder tekniske hjelpemidler til barn og ungdom. Alle produkter som leveres via vårt firma har vi vært med på å utvikle, og er dermed et resultat av at dere som kunder har gitt oss tilbakemeldinger om hvilke produkter dere ønsker at vi skal utvikle.

Individuelle løsninger – spesial tilpasning

Hjelpmiddelspesialisten as har muligheten til å skreddersy et hvert av våre standardprodukter slik at det passer optimalt til hver enkelt bruker. Det kan være både små og store endringer, og vi er alltid klare med de beste løsningene.

Vi har et stort verksted med dyktige og innovative medarbeidere som har mulighet og maskinell til å gjøre alle de endringene som er nødvendige. Sammen med bruker, terapeut og hjelpemiddelsentral finner vi frem til de beste individuelle løsningene i hvert eneste tilfelle.