Integritetspolitikk – slik beskytter vi dine personopplysninger

Innledning

GDPR (General Data Protection Regulation) er en ny databeskyttelses lov som trer i kraft den 25 mai 2018 i alle EU’s medlemsland. GDPR erstatter den norske personlovgivningsloven.

Hjelpemiddelspesialisten as og HanidNor as verner om din integritet. Vi vil at du som kunde, interessent eller leverandør skal kunne føle deg trygg når du oppgir dine personopplysninger til oss.

Bakgrunnen med dette er at du skal vite hvordan vi behandler dine opplysninger, hva vi bruker dem til, hvem vi deler dem med, samt hvordan du kan ivareta dine rettigheter.

Bakgrunn

Vi behandler dine personopplysninger i første rekke for å kunne utføre våre forpliktelser. Vårt utgangspunkt er å ikke behandler flere personopplysninger enn hva som det er behov for, og vi arbeider hele tiden for å bruke de minst integritetsømfintlige opplysningene.

Vi kan ha behov for din personopplysninger for å oppfylle loven, samt utføre kunde- og markedsføringsanalyser. Vi behøver også dine personopplysninger for å gi deg god service, for eksempel hva gjelder markedsføring, oppfølging og informasjon. Du har rett til å nekte at vi benytter personopplysninger for direktemarkedsføring. Når vi samler inn personopplysninger om deg den førstegangen, får du mer informasjon om dette, og hvordan du kan reservere deg mot dette.

Retningslinjer

Personopplysninger vi behandler:

Vi behandler bare personopplysninger når vi har en lovlig grunn. Vi behandler ikke personopplysninger i andre tilfeller enn når de behøves for å kunne utføre vår forpliktelser i samsvar med avtaler og, eller ved lov. Her følger eksempel på personopplysninger vi behandler:

  • Kontaktinformasjon, f.eks. navn, telefon nr, e-postadresse.
  • Avtalerelatert informasjon

Hvorfor behandler vi dine personopplysninger?

  • For å kunne gjennomføre avtale
  • Sporbarhet om kjøpte medisintekniske hjelpemidler
  • For å kunne gi informasjon av ulik karakter om våre produkter og tjenester

Hvordan får vi tilgang på dine personopplysninger?

Vi samler inn dine personopplysninger på følgende måte:

  • Opplysninger som du selv oppgir til oss
  • Opplysninger som vi får fra offentlige register
  • Opplysninger som vi får når du kontakter oss, søker jobb hos oss, besøker oss, eller på annen måte tar kontakt med oss.

Dine personopplysninger behandles på en betryggende måte.

Vi har rutiner og arbeidsmetoder for at dine personopplysninger skal håndteres på en sikker måte. Utgangspunktet er at bare medarbeidere og andre personer i selskapene Hjelpemiddelspesialisten as og HandiNor as som behøver personopplysningene for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver skal ha tilgang til dem.

Våre IT-systemer har din integritet i fokus, og beskytter mot inntrengning, ødeleggelse og andre hendelser som kan innebære en risiko for din integritet.

Når utleverer vi dine personopplysninger?

Vi leverer bare ut dine personopplysninger til tredjepart om det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtale eller lov. I de tilfeller vi utleverer personopplysninger til tredjepart oppretter vi spesielle avtaler som dataassistentavtaler og konfidensialitetsavtaler som sikrer at personopplysningene behandles på en trygg måte.

Vi overfører ikke personopplysninger i andre tilfeller enn de som uttrykkelig angis her.

Ansvar

Hjelpemiddelspesialisten as og HandiNor as er behandlingsansvarlige, hvilket innebærer at de respektive selskapene er ansvarlige for hvordan dine personopplysninger behandles og dine rettigheter ivaretas.

Rettelse og innsyn

Hjelpemiddelspesialisten as og HandiNor as arbeider for at all den informasjonen vi behandler skal være korrekt. Dette gjelder også de personopplysninger vi henter inn. Skulle det vise seg at noen opplysninger er feil skjer rettelse uten utsettelse. Du har rett til innsyn i de opplysningene vi registrerer om deg.

Dersom du vi se disse opplysningene vi har registrert om deg, eller har andre spørsmål, ber vi deg om å kontakte oss på:

Klage

Dersom du har noen spørsmål vedrørende denne teksten eller anser at vi på noen måte har brister i vår håndtering av dine personopplysninger, kan du kontakte oss via e-post elle sende informasjonen skriftlig til vår postadresse: Hjelpemiddelspesialisten as eller HandiNor as, Rosenholmveien 22, 1252 Oslo