Lasal posisjoneringsputer

Alle har glede av god støtte


Nedlastning

 lasal-posisjonerings-puter.pdf

 

En posisjoneringspute er ikke bare en pute. Det er en helt spesiell pute. Den skal hjelpe der det er et behov – og den skal forebygge at eventuelle komplikasjoner oppstår.

 

God støtte, stabilitet og mobilitet er nøkkelordene i LASALs løsninger. Hvis kroppen ikke selv har mulighet til å opprettholde stabilitet gjennom sin stilling, må den bli hjulpet. Enten det er støtte i hvilestilling eller i forbindelse med fysisk aktivitet.  Når vi arbeider med posisjonering, hjelper vi med å forbedre funksjonene og minimere dannelsen av misdannelser.

 

Vår pute serien er utviklet i samarbeid med brukere og helsepersonell med den spesifikke hensikt å hjelpe brukeren i en gitt posisjonering. Resultatet for den enkelte er økt komfort og mulighet til å utnytte sine egne ressurser best mulig.