Tarta Kid

Arbeidsstol med mange muligheter


Nedlastning

 tartakidbrosjyre.pdf

Tarta Kid er utviklet for å kunne brukes i forskjellige situasjoner i løpet av dagen. Alt fra arbeidsstol til trillevogn, fra sofaen hjemme til restaurantbordet. Tarta Kid passer for barn fra 3 måneder til 3-4 årsalderen. Enkle innstillingsmuligheter og et stort tilbehørssortiment som inkluderer alternative baser for seteenheten, gjør at Tarta Kid fungerer i alle situasjoner og miljøer.