Hjelpemiddelmessen Sør-Øst, Oslo

Detaljer

 08. May. 2018, kl. 10:00
 Ekebergveien 101, 1178 Oslo

Hjelpemiddelmesse i Ekeberghallen.
Mer informasjon kommer.