Aktivitetsdag (sykkeldag) Trondheim

NAV HMS Trøndelag avd. Trondheim arrangerer aktivitetsdag/sykkeldag i samarbeid med aktuelle leverandører


Aktivitetsdag med mulighet for utprøving av ulike type sykler og andre typer aktivitetshjelpemidler for utendørs bruk. Det vil også være mulighet for å se/prøve ulike vogner, kjelker og annet utstyr. Se vedlegg og link for mer informasjon.

Tid: kl. 13:00 - 17:00

Utprøvingen skje på parkeringsplassen på baksiden av sentralen.